ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

22 ก.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
20 ส.ค. 2564 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
13 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 และการจ่ายปันผลระหว่างการ
22 ก.ค. 2564 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
02 ก.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
25 มิ.ย. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
07 มิ.ย. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2 (เพิ่ม template)
04 มิ.ย. 2564 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญสิทธิ (AS-W2) ครั้งที่ 1
04 มิ.ย. 2564 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AS-W2)
14 พ.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
14 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
23 เม.ย. 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
31 มี.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2564
22 มี.ค. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
08 มี.ค. 2564 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2