ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

02 มิ.ย. 2566 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
22 พ.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
12 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2566
08 พ.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ AS
03 พ.ค. 2566 แจ้งจดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมการบริษัท
03 พ.ค. 2566 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์บริษัท
28 เม.ย. 2566 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์
25 เม.ย. 2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
21 เม.ย. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2566
12 เม.ย. 2566 แจ้งวันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566
07 เม.ย. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 เมษายน 2566
05 เม.ย. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 เมษายน 2566
31 มี.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566
30 มี.ค. 2566 รับทราบการประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Conditional Voluntary Tender Offer) (แก้ไข template)
30 มี.ค. 2566 รับทราบการประกาศการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Conditional Voluntary Tender Offer)
29 มี.ค. 2566 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2566
24 มี.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)