ห้องข่าว
EN TH

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551

19 ม.ค. 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
27 ธ.ค. 2559 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม 2559
22 ธ.ค. 2559 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
20 ธ.ค. 2559 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
22 พ.ย. 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่ม Template)
11 พ.ย. 2559 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
31 ต.ค. 2559 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็ปไซต์บริษัท
12 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขครั้งที่ 2)
12 ต.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
11 ต.ค. 2559 รายละเอียดการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอกสารแนบ#2)
11 ต.ค. 2559 การเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
11 ต.ค. 2559 มติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559
15 ส.ค. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 แจ้งการเลิกบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แก้ไข)
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.