สอบถามข้อมูลนักลงทุน
EN TH

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สุรสิทธิ์ รอบคอบ
อีเมล์: surasit_r@asiasoft.co.th

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9 / 283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 66 2769 8888
โทรสาร: 66 2717 4251

ชื่อ-นามสกุล: *
ที่อยู่:
ประเทศ: *
อีเมล์: * 
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
หัวข้อ: *
ข้อความ: *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้

    
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.