งานแถลงข่าวเปิดตัว BIG BANG แพลตฟอร์ม Metaverse as a Service รายแรกของโลก
วันที่ : 31 May 2023
Opportunity Day 1Q/2023
วันที่ : 18 May 2023
Opportunity Day 4Q/2022
วันที่ : 08 March 2023
AS Business Direction 2023: EXPAND THE HORIZONS
วันที่ : 08 March 2023
Opportunity Day 3Q/2022
วันที่ : 17 November 2022
AS หุ้นเกมส์ ไอเท็มครบอนาคตติดปีก
วันที่ : 16 September 2022
Opportunity Day 2Q/2022
วันที่ : 18 August 2022
Opportunity Day 1Q/2022
วันที่ : 19 May 2022
AGM 2022
วันที่ : 22 April 2022
Opportunity Day 4Q/2021
วันที่ : 03 March 2022
Opportunity Day 3Q/2021
วันที่ : 26 November 2021
Opportunity Day 2Q/2021
วันที่ : 27 August 2021
Opportunity Day 1Q/2021
วันที่ : 28 May 2021
TNN ชั่วโมงทำเงิน 18 พ.ค.64 - เอเชียซอฟท์ฯ รุกเวียดนาม ลงทุนบริษัท CAM ถือหุ้น 49%
วันที่ : 18 May 2021
Opportunity Day 4Q/2020
วันที่ : 12 March 2021
Opportunity Day 3Q/2020
วันที่ : 20 November 2020
Opportunity Day 2Q/2020
วันที่ : 26 August 2020
AGM 2020
วันที่ : 23 April 2020
Opportunity Day 4Q/2019
วันที่ : 04 March 2020
Opportunity Day 2Q/2019
วันที่ : 20 August 2019
AGM 2019
วันที่ : 23 April 2019
EGM no.1/2018
วันที่ : 21 December 2018
AGM 2018
วันที่ : 23 April 2018
Opportunity Day 1Q/2017
วันที่ : 30 May 2017
AGM 2017
วันที่ : 25 April 2017
Opportunity Day 4Q/2016
วันที่ : 03 March 2017
Opportunity Day 3Q/2016
วันที่ : 17 November 2016
EGM No. 1/2016
วันที่ : 11 November 2016
Opportunity Day 1Q/2016
วันที่ : 23 May 2016
AGM 2016
วันที่ : 26 April 2016
Asiasoft Talk 2016
วันที่ : 08 April 2016
Money channel - Money Talk Weekly
วันที่ : 02 August 2015
AGM 2015
วันที่ : 24 April 2015
Asiasoft Talk 2015
วันที่ : 23 March 2015
Opportunity Day 3Q/2014
วันที่ : 01 December 2014
AGM 2014
วันที่ : 29 April 2014
Asiasoft Talk 2014
วันที่ : 03 March 2014
AGM 2013
วันที่ : 26 April 2013
Asiasoft Talk 2013
วันที่ : 13 March 2013
AGM 2012
วันที่ : 25 April 2012
Money channel - Money Talk Weekly
วันที่ : 12 April 2012
AGM 2011
วันที่ : 28 April 2011
Money channel - Money Talk Weekly
วันที่ : 11 September 2010
AGM 2010
วันที่ : 23 April 2010
AGM 2009
วันที่ : 23 April 2009
Opportunity Day 2Q/2008
วันที่ : 28 August 2008
IPO Analyst Meeting
วันที่ : 16 May 2008