เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2016" บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Backมีนาคม 11, 2559

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2016" บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน นักลงทุน และ นักวิเคราะห์

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
2. แผนที่บริษัท
3. กำหนดการ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ Online Entertainment ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "Asiasoft Talk 2016" เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เพื่อแถลงถึงแผนธุรกิจ 2559 โดยทีมผู้บริหารระดับสูง นำโดย คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2559 ณ บริเวณห้องสันทนาการ (Space Bar) ชั้น 28 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00น.

ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Asiasoft Talk 2016 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยกรุณาส่งเอกสารแบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์ panavit@asiasoft.co.th / kittithep@asiasoft.co.th หรือ สำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-769-8888 ต่อ 8703 หรือ 8820 ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประสานงานติดต่อ: กิตติเทพ ตุละ, ปณวิทย์ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล
โทร 0-2769-8888 # 8703 , 88

Attachments

  • แบบฟอร์ม (Size: 93,523 bytes)
  • แผนที่บริษัท (Size: 122,077 bytes)
  • กำหนดการ (Size: 61,818 bytes)