เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2015" บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Backมีนาคม 03, 2558

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2015" บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน นักลงทุน และ นักวิเคราะห์

สิ่งที่แนบมาด้วย

  1. แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
  2. แผนที่บริษัท
  3. กำหนดการ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ Online Entertainment ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "Asiasoft Talk 2015" เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เพื่อแถลงถึงแผนธุรกิจ 2558 โดยทีมผู้บริหารระดับสูง นำโดย คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ บริเวณห้องสันทนาการ (Space Bar) ชั้น 28 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00น.

ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Asiasoft Talk 2015 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยกรุณาส่งเอกสารแบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์ panavit@asiasoft.co.th หรือ สำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-769-8888 ต่อ 8703 หรือ 8820 ภายในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประสานงานติดต่อ: บดี พรหมพยัคฆ์, ปณวิทย์ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล
โทร 0-2769-8888 # 8703 , 8820