เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการปี 2556 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ เหตุจากเลื่อนแผนการเปิดเกมใหม่ รวมทั้งการตัดจ่ายค่าลิขสิทธิเกมที่ไม่ได้รับความนิยม

Backกุมภาพันธ์ 28, 2557

28 กุมภาพันธ์ 2557: Mr.Kenny Goh ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานถึงผลการดำเนินงานปี 2556 ว่าบริษัทมีรายได้รวม 1,714.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 2,016.32 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 51.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 293.98 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.17 บาท และมีมติประกาศงดจ่ายเงินปันสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ไปแล้ว รวมเท่ากับ 0.45 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 5.11 สำหรับสาเหตุหลักที่ผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องมาจากรายได้จากเกมออนไลน์ลดลง โดยรายได้จากเกมใหม่ที่เปิดให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ บางเกมมีการเลื่อนเปิดให้บริการออกไปล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จากเดิมวางแผนเปิดเกมใหม่ในปี 2556 จำนวน 29 เกม แต่เปิดให้บริการได้เพียง 10 เกม รวมถึงรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกมพีซี และการให้บริการช่องทางการชำระเงินลดลง จำนวน 163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมลดลงจากปีก่อนไม่มากนัก รวมทั้งการตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกมที่เปิดให้บริการแล้วและเกมที่ยังไม่เปิดให้บริการที่คาดว่าไม่เหมาะกับตลาดเกมในปัจจุบัน จำนวน 106 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2557 เน้นกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยการขยายการลงทุนในตลาดต่างประเทศทั่วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัท Level Up! ส่งผลให้เอเชียซอฟท์ก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยสัดส่วนการถือครองตลาดมากกว่า 50 % เดินหน้าลุย Mobile Game ซึ่งมีแผนเตรียมให้บริการเกมเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ ขยายฐานผู้เล่นในกลุ่มเกม MOBA เพิ่มขึ้น ด้วยการเตรียมให้บริการเกม Strife จาก S2Game ผู้พัฒนาเกม HON พร้อมทั้งการสนับสนุนการแข่งขัน E-Sport เพื่อรองรับความต้องการของผู้เล่นเกมออนไลน์ในกลุ่มนี้ และเตรียมพัฒนาและขยายบริการครอบคลุมเรื่องของความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment) เต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในโลกออนไลน์ทุกด้าน

ทั้งนี้ในปี 2557 ตั้งเป้าการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 โดยคาดการณ์สัดส่วนของรายได้ในประเทศและจากต่างประเทศเท่ากันที่ร้อยละ 50 ของรายได้รวมกลุ่มบริษัทฯ