เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2014" บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Backกุมภาพันธ์ 20, 2557

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2014 " บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน นักลงทุน และ นักวิเคราะห์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ Online Entertainment ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "Asiasoft Talk 2014" เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เพื่อแถลงถึงแผนธุรกิจ 2557 และผลประกอบการ โดยผู้บริหารระดับสูง คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Mr.Kenny Goh ประธานฝ่ายการเงิน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ บริเวณห้องสันทนาการ (Space Bar) ชั้น 28 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00น.

ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Asiasoft Talk 2014 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยกรุณาส่งเอกสารแบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์ panavit@asiasoft.co.th หรือ สำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-769-8888 ต่อ 8801 หรือ 8820 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประสานงานติดต่อ: พิพัทฒ์ ขวัญแพรแก้ว, ปณวิทย์ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล
โทร 0-2769-8888 # 8801 , 8820