เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2013" บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Backมีนาคม 05, 2556

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Asiasoft Talk 2013 " บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน นักลงทุน และ นักวิเคราะห์

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นไปสู่ผู้นำด้านธุรกิจ Online Entertainment ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม "Asiasoft Talk 2013" เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เพื่อแถลงถึงแผนธุรกิจ 2556 กับผู้บริหารคุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ณ บริเวณห้องสันทนาการ (Space Bar) ชั้น 28 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00น.

ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Asiasoft Talk ในวันและเวลาดังกล่าว โดยกรุณากรอกแบบฟอร์ม และยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในแบบฟอร์มตอบรับนี้ หรือ สำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-769-8888 ต่อ 8820 ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ทางบริษัทจะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในรอบนี้ บริษัทจะแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบต่อไปในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประสานงานติดต่อ: ปณวิทย์ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล
โทร 0-2769-8888 # 8820