เอเชียซอฟท์ชูรายได้รวมแตะ 2 พันล้านในปี 2555 นับเป็นรายได้สูงสุดและผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมจ่ายปันผลสูงสุด 1 บาทต่อหุ้น

Backกุมภาพันธ์ 28, 2556

28 กุมภาพันธ์ 2556 - นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินงานปี 2555 รายได้รวมเติบโตร้อยละ 19.70 โดยบริษัทฯมีรายได้รวม 2,016 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ 1,684 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 296 ล้านบาท นายปราโมทย์ กล่าวว่าผลกำไรในปีนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้มีการพิจารณาลิขสิทธิ์เกมทั้งหมดของบริษัท และตัดจ่ายเกมที่คาดว่าจะไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากบางเกมซื้อมาหลายปีและไม่เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบัน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายจากการใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้นในการขยายงานไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2555 บริษัทฯมีผลกำไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.99 บาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมหุ้นละ 1 บาทจากผลประกอบการของปี 2555 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลสูงสุดนับจากอดีต ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.76 บาท บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลต่อปีในอัตราร้อยละ 7

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ รายได้และกำไรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากต่างประเทศเติบโตถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของรายได้รวมของบริษัท ซึ่งในปี 2556 บริษัทคาดว่ารายได้ที่มาจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท

สำหรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2556 ยังคงนโยบายเชิงรุก เน้นการทำการตลาดแบบ Single Market ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมทัพความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยระบบการให้บริการเกมออนไลน์แบบ Regional Platform และการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก และภูมิภาคในการเลือกเกมมาให้บริการโดยเน้นที่เกมคุณภาพระดับโลก และเป็นที่สนใจของกลุ่มผู้เล่น เพื่อต่อยอดและขยายโอกาสทางตลาดให้กว้างขึ้น ประกอบกับบริษัทได้ปรับโครงสร้างในการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้มีต้นทุนในการดำเนินงานที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น นายปราโมทย์กล่าวสรุปว่า อัตราผลกำไรในปี 2556 จะดีกว่าในปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน และบริษัทฯได้ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายในปีนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

 

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ การให้บริการเว็บท่าเกม (Game Portal ) www.playpark.com และ การให้บริการเติมเงินออนไลน์ ผ่านระบบเอแคช (@ Cash) โดย ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2555 ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ทั้งสิ้นรวม 65 เกม ใน 6 ประเทศ โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนทั้งหมดมากกว่า 70 ล้านไอดี