เอเซียซอฟท์ ประกาศแต่งตั้งMr.Kenny Goh เป็น Group CFO

Backกุมภาพันธ์ 08, 2556

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกาศแต่งตั้งนายเคนนี่ โกเคียง คุน (Mr.Kenny GohKianKhoon)ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ (Group Chief Financial Officer) โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556เป็นต้นไป

นายเชอร์แมน ตัน (Mr. Sherman Tan)ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เราได้แต่งตั้งให้นายเคนนี่ โก(Mr.Kenny Goh) เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ(Group CFO) โดยดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านการลงทุนและด้านการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ"

ด้านนายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า "ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในสายการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และสายงานด้านการตลาด และคลุกคลีอยู่ในแวดวงของธุรกิจออนไลน์ มีความรอบรู้ในทุกด้านของธุรกิจ เข้าใจสภาพการแข่งขันของตลาดและคู่แข่ง ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญ พร้อมทั้งการมีมุมมองทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ที่เค้ามี จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปได้ด้วยดี"

สำหรับนาย เคนนี่ โกมีความเชี่ยวชาญในงานสายบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สิงคโปร์) และเป็นภาคีของผู้สอบบัญชีสากล เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินจบการศึกษาการเงินและการบัญชี จาก The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ประเทศสิงคโปร์ และศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Asiasoft Online PTE LTD.ประเทศสิงคโปร์