เอเชียซอฟท์เผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รายได้เติบโตร้อยละ 22 พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสหุ้นละ 0.23 บาท

Backพฤศจิกายน 13, 2555

13 พฤศจิกายน 2555 - นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2555 รายได้รวมเติบโตร้อยละ 22.4 โดยบริษัทฯมีรายได้รวม 481.7 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 393.5 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 68.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 68.5 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.23บาท ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของงบส่งเสริมการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเกมใหม่ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 10 เกม จากจำนวน 14 ล้านบาทในไตรมาส 3 ของปีก่อน เป็น 22 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 57

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย มีการเติบโตในส่วนของรายได้ โดยรายได้ของทุกบริษัทฯในต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้เติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 49 จากรายได้ 220.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 147.8 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรับรู้รายได้บริษัทฯในเครือล่าสุดจาก CIB Development ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรับรู้รายได้เต็มไตรมาส ส่วนรายได้ในประเทศเติบโตร้อยละ 6 จากรายได้ 260.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 245.6 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดเกมที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วง 9 เดือนแรกนั้น บริษัทฯมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 นั้นเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทมีการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจำนวนมากในช่วงสิ้นปี ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 25 ได้อย่างแน่นอน

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ การให้บริการเว็บท่าเกม (Game Portal ) www.playpark.com และ การให้บริการเติมเงินออนไลน์ ผ่านระบบเอแคช (@ Cash) โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2555 ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ทั้งสิ้นรวม 61 เกม ใน 6 ประเทศ โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนทั้งหมดมากกว่า 70 ล้านไอดี