ขอเชิญร่วมกิจกรรม Opportunity Day บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS)

Backสิงหาคม 22, 2551

22 สิงหาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Opportunity Day บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS)

เรียน นักวิเคราะห์, สื่อมวลชน และผู้สนใจทุกท่าน

ตามที่บริษัทจดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการร่วมกันในการจัดกิจกรรม Opportunity Day ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้พบผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน โดยมี บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เข้าร่วมงาน Opportunity Day ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบข้อมูลการเคลื่อนไหว รวมถึงการดำเนินธุรกิจแผนงานในอนาคตของบริษัทด้วยนั้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลในงาน Opportunity Day ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย โดย คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูล งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเหมือนเช่นที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)