เอเชียซอฟท์ประกาศจ่ายเงินปันผล พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส2/2551 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากไตรมาส 1/2551

Backสิงหาคม 18, 2551

บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AS ประกาศผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2551 มีกำไรสุทธิ 67.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 45.5 ล้านบาท พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 113.3 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.46 บาท บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2551

 นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AS กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เปรียบเทียบไตรมาส 1 และ 2 ปี 2551 จะเห็นได้ว่า ในไตรมาส 2 ปี 2551 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 416.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.6 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำไรสุทธิรวม 67.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.3 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 48.9 จากไตรมาสที่ 1 โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทได้เปิดให้บริการเกมใหม่โกสต์ ออนไลน์ (Ghost Online) ในประเทศไทย, คาบาล (Cabal) ในสิงคโปร์ และมาเลเซียในปลายไตรมาส 1 ปี 2551 ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสนี้ และนอกจากนี้ในไตรมาส 2 บริษัทได้เปิดให้บริการเกมใหม่อีกหนึ่งเกมคือ ฟรีสไตล์ สตรีทบาสเก็ตบอล (Free Style) ในประเทศไทย ทำให้รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น"

นายปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2550 และ 2551 จะเห็นได้ว่าในไตรมาส 2 ปี 2551 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ้น 68.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 19.7 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 22.8 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้รวม และ กำไรสุทธินั้น เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนเกมที่ให้บริการมากขึ้น จากปี 2550 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเกมจำนวน 10 เกม และ เพิ่มเป็น 14 เกมในปี 2551 โดยมี 2 เกมเพิ่มขึ้นในประเทศไทย, 1 เกมเพิ่มขึ้นในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และ 1 เกมเพิ่มขึ้นในเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องภายใต้แคมเปญ @Reward ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 144.6 ล้านบาท เป็น 174.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 "

"จากการเติบโตของไตรมาส 2 ดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้รวม 802.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 113.3 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80% ของกำไรสุทธิ" "และในส่วนของครึ่งปีหลัง จากการที่บริษัทฯ มีแผนการที่จะเปิดตัวเกมใหม่ถึง 5 เกม ใน 4 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการขยายธุรกิจในประเทศมาเลเซียโดยการลงทุนด้านอุปกรณ์เครือข่ายการให้บริการเกมออนไลน์เพื่อรองรับการขยายฐานผู้เล่นในประเทศมาเลเซีย ทำให้มั่นใจได้ว่าส่วนแบ่งการตลาดในมาเลเซียจะมีอัตราเพิ่มขึ้น และผลักดันให้เกิดการเติบโตของรายได้และกำไรในครึ่งปีหลังอย่างแน่นอน"

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการเว็บท่าเกม (Game Portal ) www.playpark.com ณ 30 มิถุนายน 2551 เอเชียซอฟท์มีเกมออนไลน์ที่ให้บริการ 14 เกม ใน 4 ประเทศ คือ ไทย (9 เกม) สิงคโปร์ (6 เกม) มาเลเซีย (6 เกม) และเวียดนาม (6 เกม) โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้ เกมของเอเชียซอฟท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ เมเปิล สตอรี่ (Maple Story), ออดิชั่น (Audition), โยวกัง (Yulgang) แรกนาร็อค ออนไลน์ (Ragnarok Online) และคาบาล (Cabal) เป็นต้น