จับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ เซิร์ฟเวอร์เถื่อน เกมดังแร็คนาร็อค ออนไลน์

Backสิงหาคม 07, 2551

 

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ปศท.) ร่วมกับ ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) และ เอเชียซอฟท์ฯ จับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ เซิร์ฟเวอร์เถื่อน เกมดังแร็คนาร็อค ออนไลน์

 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ปศท.) ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) และเอเชียซอฟท์ฯ ดำเนินการตรวจค้นและยึดเซิร์ฟเวอร์เถื่อน ที่เปิดให้บริการเกมดังแร็คนาร็อคออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ สร้างความเสียหายสูญเสียรายได้ปีละกว่า 50 ล้านบาท

7 ส.ค. 51 ปศท. / กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ปศท.) ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) และบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจค้นและยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเกมแร็คนาร็อคออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยมีพฤติกรรมกระทำซ้ำ ดัดแปลง โปรแกรมเกมแร็คนาร็อค ออนไลน์ และนำออกให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กราวิตี้ (เซิร์ฟเวอร์เถื่อน)

โดยโปรแกรมดัดแปลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก กราวิตี้ และมิได้อยู่ในความควบคุมดูแลของ กราวิตี้ ผู้ดัดแปลงได้ลักลอบอัพเดทข้อมูลเกม Ragnarok Online ใหม่ซึ่งยังมิได้รับสิทธิให้เผยแพร่ให้บริการในประเทศไทย นำออกเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการ และยังมีการเรียกรับประโยชน์เป็นตัวเงิน โดยมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อเรียกรับประโยชน์จากผู้ใช้บริการ ผ่านในรูปแบบการบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้กระทำความผิดเปิดบัญชีไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบของผู้รับมอบอำนาจพบว่า ผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย ได้เปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกับชื่อเซิร์ฟเวอร์ผิดกฎหมายที่เปิดให้บริการ คือ singles-ro เปิดเว็บไซต์ชื่อ www.singles-ro.com , zeed-ro เปิดเว็บไซต์ชื่อ www.zeed-ro.com และ kanom-ro เปิดเว็บไซต์ชื่อwww.kanom-ro.com ซึ่งผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย ได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไว้ ณ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Data Center:IDC) ของบริษัท แพ็คเน็ท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 20 อาคารกสท. โทรคมนามคม บางรัก

การกระทำของผู้กระทำละเมิดดังกล่าวข้างต้นสร้างความเสียหายแก่ กราวิตี้ และ เอเชียซอฟท์ เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากเปลี่ยนไปเล่นเกม Ragnarok Online ที่ผู้ละเมิดได้ทำการดัดแปลง ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการเกม Ragnarok Online ที่ เอเชียซอฟท์ ให้บริการลดลงกว่า 40% และทำให้ กราวิตี้ และ เอเชียซอฟท์ สูญเสียรายได้ปีละกว่า 50 ล้านบาท

------------------------------------------------------

สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่าย Corporate Marketing บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ศุภรา (เอ้ม) โทร. 086 5488 123 หรือ สุวพร (จิ๊บ) โทร. 086 882 5911 โทร. 02 7698888 ต่อ 8712, 8716 / supara@asiasoft.co.th,suvaporn@asiasoft.co.th