ทางออกปัญหาถูกนำบัตรประชาชนไปสมัคร @ Passport

Backพฤษภาคม 20, 2551

เรียนท่านผู้ใช้บริการที่พบปัญหาไม่สามารถสมัครใช้งาน @ Passport ได้ เนื่องจากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านถูกผู้อื่นนำไปใช้แล้วนั้น
ขณะนี้ท่านสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอใช้งานหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนแก้ไขปัญหาการถูกนำหมายเลขบัตรประชาชนไปใช้สมัคร @ Passport โดยผู้อื่น

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครใช้งาน @ Passport แล้วพบปัญหาไม่สามารถสมัคร @ Passport ได้ เพราะเลขบัตรประชาชนของตนเองได้ถูกผู้อื่นใช้ไปแล้วนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาทาง Fax หมายเลข 0-2717-4290-1 หรือ Scan ส่งทาง Email cs@asiasoft.co.th โดยระบุในเอกสารว่า "ต้องการยกเลิกเลขบัตรประชาชนเนื่องจากถูกบุคคลอื่นนำข้อมูลไปสมัคร @ Passport" พร้อมทั้งระบุ เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-Mail ที่สามารถติดต่อได้

2. โทรแจ้งยืนยันการส่งเอกสาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทาง Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2725-0000 กด 8

3. กรณีข้อมูลถูกต้อง ทีมงานจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 .ม. หลังจากนั้นท่านสามารถนำหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองไปใช้สมัคร @ Passport ได้ตามปกติ

หมายเหตุ
- เปิดบริการในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
- ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการสำหรับผู้ที่มีข้อมูลถูกต้อง 1 เลขบัตรประชาชน : 1 ครั้งเท่านั้น

ขั้นตอนแก้ไขปัญหาการถูก BAN @ Passport เนื่องจากนำเลขบัตรประชาชนของผู้อื่นมาใช้

เมื่อทีมงานได้รับแจ้งเรื่องการนำเลขบัตรประชาชนของผู้อื่นมาใช้ จะทำการระงับการใช้งาน @ Passport นั้นไว้ โดย @ Passport ที่ถูก BAN อยู่จะไม่สามารถกระทำสิ่งดังต่อไปนี้ได้

 • ไม่สามารถเข้าเล่นเกมโดย ID เกม ทั้งหมดที่อยู่ใน @ Passport ได้
 • ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆ ใน @ Passport ได้

  สำหรับท่านที่ถูกระงับการใช้งาน @ Passport เนื่องจากนำเลขบัตรประชาชนของผู้อื่นมาใช้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เมื่อสงสัยว่าถูก BAN @ Passport ให้ลองทำการ Login เข้าระบบ @ Passp

  2. ถ้ามีข้อความแจ้งดังรูปด้านล่าง แสดงว่า @ Passport ถูกระงับการใช้งานแล้ว เนื่องจากนำเลขบัตรประชาชนของผู้อื่นมาใช้ ให้กดที่ปุ่ม "OK"

  3. จะปรากฎช่องสำหรับกรอกเลขบัตรประชาชนใหม่ ให้ทำการกรอกเลขบัตรประชาชนของท่านเองลงไป จากนั้นกดปุ่ม "ตรวจสอบ" ว่าสามารถใช้ได้ แล้วกดที่ปุ่ม "แก้ไข"

  หมายเหตุ
  - ไม่สามารถใช้เลขบัตรประชาชนซ้ำกับที่เคยใช้ลงทะเบียน @ Passport ได้

  - แนะนำให้ใช้เลขบัตรประชาชนของท่านเองเท่านั้น ห้ามใช้ของบุคคลอื่นในการยืนยัน
  - ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการสำหรับผู้ที่มีข้อมูลถูกต้อง 1 @ Passport : 1 ครั้ง เท่านั้น

  4. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอปลด BAN @ Passport และ @ Passport ของท่านจะเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนใหม่

  5. จากนั้นให้ Login เข้าระบบ @ Passport แล้วทำการ Reset Password ของ ID เกมทุกเกมใน @ Passport โดย Password ของ ID เกมจะถูกส่งไปยัง E-Mail ที่สมัครไว้ใน @ Passport


   

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  Call Center 0-2725-0000