แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ @Passport ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551

Backมิถุนายน 02, 2551

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทจะทำการปิดปรับปรุงระบบ @Passport ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30-17.00 น. เพื่อทำการเพิ่มระบบ @ID ซึ่งจะส่งผลกระทบดังนี้

1. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆใน @Passport ได้ ทั้งการเปลี่ยน แก้ไขข้อมูลต่างๆใน @Passport และการใช้ @Reward
2. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะไม่สามารถสมัครสามชิก @Passport ได้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทจะทำการปิดปรับปรุงระบบ @Passport ในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30-17.00 น. เพื่อทำการเพิ่มระบบ @ID ซึ่งจะส่งผลกระทบดังนี้

1. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆใน @Passport ได้ ทั้งการเปลี่ยน แก้ไขข้อมูลต่างๆใน @Passport และการใช้ @Reward
2. ผู้ใช้บริการทุกท่านจะไม่สามารถสมัครสามชิก @Passport ได็

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)