เอเชียซอฟท์ฯ (AS) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก จำนวน 75 ล้านหุ้น หลังเคาะราคาไอพีโอ 12 บาท มั่นใจผลประกอบการดี กำไรสุทธิโตถึง 107.7% และพื้นฐานแกร่ง ผลักดันเติบโตต่อเน

Backพฤษภาคม 29, 2551

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรุงเทพฯ, 29 พฤษภาคม 2551 - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ด้วยการเป็นบริษัทเกมออนไลน์ไทยแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังโชว์ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2550 รายได้รวม 47.4 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิโตถึง 101.7 เปอร์เซ็นต์ มั่นใจศักยภาพธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมให้บริการเกมออนไลน์ถึง 4 ประเทศ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นปัจจัยหลักผลักดันหุ้นเติบโตต่อเนื่องระยะยาว

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอเชียซอฟท์เป็นผู้นำในการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจเกมออนไลน์มากกว่า 70% ของรายได้รวม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวน 501 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.4 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิ 254 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิในปี 2549 เป็นจำนวน 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 101.7 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยหลักของความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความสำเร็จของเกมออนไลน์ที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม โดยได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ฐานและจำนวนผู้เล่นเกมที่มากขึ้น ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีรายได้ทั้งสิ้น 629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวน 273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 76.8 เปอร์เซ็นต์

"ถึงแม้ว่าสภาวการณ์ความผันผวนของตลาดในปัจจุบันที่เกิดจากปัจจัยหลักทางด้านการเมืองจะกดดันบรรยากาศการลงทุน แต่เรามั่นใจว่าราคาหุ้น AS ที่จะเข้าซื้อขายวันนี้จะยืนเหนือราคาจอง ไอพีโอที่ 12 บาทต่อหุ้น ด้วยความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การกระจายหุ้นสู่นักลงทุนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ราคาหุ้นจึงมีโอกาสปรับตัวขึ้น สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นจำนวน 75 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 12บาทคิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 900ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าภายหลังเปิดให้จองซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาปรากฎว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินความคาดหมาย จนมียอดจองซื้อหุ้นเกินกว่า 3 เท่า เนื่องจากธุรกิจเกมออนไลน์อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้งเอเชียซอฟท์ เป็นบริษัทของคนไทยที่ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการในปี 2550 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิ อันเป็นผลมาจากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยล่าสุดนักลงทุนสถาบันอย่างกองทุน Lombard Asia III ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศและบริหารกองทุนโดย Lombard Investment, Inc. ได้สนใจซึ่งหุ้น IPO ของบริษัทฯ จำนวน 15 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท ซึ่งภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กองทุน Lombard Asia III จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 15 ล้านหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในตลาดหลักทรัพย์ในราคา IPO รวมเป็นหุ้นที่กองทุน Lombard Asia III จะถือทั้งสิ้น 30 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งหมดนี้ เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตของเอเชียซอฟท์ ในธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ นอกจากนี้ การเป็นผู้ถือหุ้นพันธมิตรจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จของเอเชียซอฟท์ในการขยายธุรกิจเกมออนไลน์ในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย"

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 316 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 316 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 75 ล้านหุ้นในครั้งนี้ จะนำไปขยายการลงทุนในธุรกิจบริการเกมออนไลน์ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและเวียดนาม จัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์เพิ่มเติม ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

********************************************

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการเว็บท่าเกม (Game Portal ) www.playpark.com ณ 31 ธันวาคม 2550 เอเชียซอฟท์มีเกมออนไลน์ที่ให้บริการ 12 เกม ใน 4 ประเทศ คือ ไทย (7 เกม) สิงคโปร์ (5 เกม) มาเลเซีย (5 เกม) และเวียดนาม (6 เกม) โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนมากกว่า 8.2 ล้านคน ทั้งนี้ เกมของเอเชียซอฟท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ เมเปิล สตอรี่ (Maple Story), ออดิชั่น (Audition), โยวกัง (Yulgang) แรกนาร็อค ออนไลน์ (Ragnarok Online) และคาบาล (Cabal) เป็นต้น