เอเชียซอฟท์ วางแผนเข้าตลาดเพื่อระดมทุนรุกธุรกิจในภูมิภาค หวังรักษาตำแหน่งผู้นำการให้บริการเกมออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Backตุลาคม 08, 2550

กรุงเทพฯ - 8 ตุลาคม 2550 - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online Game) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางแผนกระจายหุ้นไอพีโอ 75 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป เหตุเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคจะผลักดันให้บริษัทสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดความบันเทิงออนไลน์ได้ในฐานะบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นเสนอแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (Application) และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ (Filing) ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอให้กับประชาชนจำนวน 75 ล้านหุ้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (5 ตุลาคม 2550) เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในภูมิภาค โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามและมาเลเชีย โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะความเป็นผู้นำและให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์อย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

"เอเชียซอฟท์ฯ เป็นบริษัทไทยที่เป็นของคนไทยที่ให้บริการเกมออนไลน์แล้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบันได้ให้บริการแล้วรวม 12 เกมใน 4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ทั้งนี้ เกมออนไลน์ที่ได้ความนิยม คือ เมเปิล สตอรี่ (Maple Story), ออดิชั่น (Audition), โยวกัง (Yulgang) แรกนาร็อค ออนไลน์ (Ragnarok Online) และคาบาล (Cabal) และกำลังจะเปิดให้บริการเกมเพิ่มเติมอีกประมาณ 7 เกม ภายในไตรมาส 2 ปี 2551 นอกจากบริการเกมออนไลน์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการเว็บไซต์ท่า www.playpark.com บริการโฆษณาในเว็บไซต์ รวมทั้งได้พัฒนาเกมออนไลน์เองซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว คือ Play Arcade"

นายปราโมทย์ กล่าวต่อว่า เกมออนไลน์ถือเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมความบันเทิงออนไลน์ โดยปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกมีมูลค่ารวม 4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 136,000 ล้านบาทและคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2550 - 2554 ที่ร้อยละ 25.2 โดยมีการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ฯ นับเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดตามรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในปี 2549 เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย (ร้อยละ 59.6) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 69.8) และอันดับ 2 ในประเทศมาเลเซีย (ร้อยละ 21.2) และเวียดนาม (ร้อยละ15.8)

นายปราโมทย์ กล่าวสรุปว่า "ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยอดรวมรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 33.1 ต่อปีจากการขยายตลาดเกมออนไลน์ไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2549 อยู่ที่ 1,056.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 จากปีก่อนหน้า และในช่วง 6 เดือนแรกปี 2550 มีรายได้รวม 705.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 75"

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของเอเชียซอฟท์ฯ กล่าวว่า "ดีบีเอสฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเอเชีย-ซอฟท์ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าของบริษัทผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ของไทยที่กำลังเติบโตในภูมิภาค โดยจุดเด่นของเอเชียซอฟท์ คือ เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพ อีกทั้งอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงและเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ"

# # # #

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการเว็บท่า Game Portal

ปัจจุบันเอเชียซอฟท์มีเกมออนไลน์ที่ให้บริการ 12 เกม ใน 4 ประเทศ คือ ไทย (8 เกม) สิงคโปร์ (4 เกม) มาเลเซีย (4 เกม) และเวียดนาม (5 เกม) โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนมากกว่า 7.16 ล้านคนใน 4 ประเทศ ทั้งนี้ เกมของเอเชียซอฟท์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ เมเปิล สตอรี่ (Maple Story), ออดิชั่น (Audition), โยวกัง (Yulgang) แรกนาร็อค ออนไลน์ (Ragnarok Online) และคาบาล (Cabal) เป็นต้น