ในปี 2560 อุตสาหกรรมเกมโดยภาพรวมยังคงมีการแข่งขันสูง ท่ามกลางสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปีนี้ บริษัท จึงปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของเอเชียซอฟท์มีผลกำไรและเติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมให้ผลประกอบการดีขึ้น อาทิ บริษัทปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพการดำเนินงานมากขึ้น และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นมากขึ้น ส่งผลให้การสร้างรายได้เป็นไปตามที่คาดหวังและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 เกมพีซีเก่าที่มีฐานผู้เล่นจำนวนมากยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนเกมโมบายล์ก็ยังคงมีค่าการตลาดที่สูง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การเลือกเกมที่มีคุณภาพในลักษณะ Co-Publishing มาเปิดบริการเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและต้นทุนในการเปิดเกมใหม่ก็ไม่สูง จึงทำให้ผลประกอบการโดยรวมในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สำหรับปีหน้า บริษัทยังคงมุ่งหวังการเติบโตด้านผลกำไรมากขึ้นเช่นเดิม และเน้นสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงออนไลน์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในส่วนต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางอุตสาหกรรมเกมอย่างแข็งแกร่ง เอเชียซอฟท์ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้บริษัทก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้ง ขอบคุณพนักงานทุกคนและทีมผู้บริหารทุกท่าน สำหรับการทุ่มเทแรงกายแรงใจฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาด้วยกัน ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา ขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรที่คอยอยู่เคียงข้าง ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเอเชียซอฟท์มาโดยตลอด และขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที่ยืนเคียงข้างเรา พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำติชมอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน เราขอให้ความเชื่อมั่นว่า เอเชียซอฟท์จะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด


Mr. Tan Tgow Lim
ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร