คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
ขนาดไฟล์ : 1.08 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2565
ขนาดไฟล์ : 1.26 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
ขนาดไฟล์ : 1.24 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ : 1.17 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ : 1.06 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ : 133 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ : 641 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
ขนาดไฟล์ : 752 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ : 543 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ : 454 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ : 1.56 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
ขนาดไฟล์ : 1.72 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ : 393 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ : 819 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
ขนาดไฟล์ : 1.08 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562
ขนาดไฟล์ : 1.10 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562
ขนาดไฟล์ : 646 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ : 625 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561
ขนาดไฟล์ : 870 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561
ขนาดไฟล์ : 850 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2561
ขนาดไฟล์ : 721 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ : 1.07 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560
ขนาดไฟล์ : 737 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560
ขนาดไฟล์ : 833 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560
ขนาดไฟล์ : 125 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์ : 154 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2558
ขนาดไฟล์ : 142 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2557
ขนาดไฟล์ : 108 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2556
ขนาดไฟล์ : 63 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2555
ขนาดไฟล์ : 289 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2554
ขนาดไฟล์ : 94 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2553
ขนาดไฟล์ : 92 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2552
ขนาดไฟล์ : 99 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2551
ขนาดไฟล์ : 6.58 MB.
ดาวน์โหลด