ข้อมูลบริษัท
EN TH

สารจากประธานบริษัท

ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเกมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด การชิงพื้นที่ตลาดเกมมือถือเป็นการแข่งขัน ที่ดุเดือด จากพฤติกรรมของผู้เล่นที่เปลี่ยนไป และจากการที่มีปริมาณเกมให้เลือกเล่นมากขึ้น คอนเทนต์ของเกมจึงเป็นสิ่งที่ ผู้ให้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะเป็นตัวดึงลูกค้าให้อยู่กับเกมได้นาน เอเชียซอฟท์ปรับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจให้เข้าการเปลี่ยนแปลงของตลาดเกมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการเกมมือถือเพิ่มมากขึ้น เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้เล่น ส่วนเกมพีซีซึ่งยังมีฐานผู้เล่นจำนวนมาก เอเชียซอฟท์ก็ยังคงให้ความสำคัญ โดยคัดเลือก เกมมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการทั้งระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความรวดเร็วในการติดตาม เทรนด์ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เอเชียซอฟท์ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะการเป็นผู้นำในการให้บริการนั้นไม่ใช่ เรื่องยาก แต่การรักษามาตรฐานการให้บริการให้ดีที่สุดเป็นเรื่องที่ยากกว่า เอเชียซอฟท์ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อครองสถานะผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในนามของเอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันมาตลอด ทั้งพนักงานและทีมบริหารที่ไม่ท้อถอย และช่วย กันผลักดันให้บริษัทก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ขอบคุณผู้ใช้บริการและลูกค้าทุกๆ คนที่เชื่อมั่นในการให้บริการของเรา รวมทั้งคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกส่วน ที่อยู่เคียงข้างและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกัน ขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่าน สำหรับ ความคิดเห็นต่างๆ ที่นำเสนอมา ทั้งหมดนี้คือพลังใจที่สำคัญที่จะพาเอเชียซอฟท์มุ่งสู่อนาคต โดยดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบต่อภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความหวังที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับผล ตอบแทนที่ดีที่สุด


นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.