ข้อมูลทางการเงิน
EN TH

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2560
ขนาดไฟล์ : 1.07 MB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560
ขนาดไฟล์ : 737 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560
ขนาดไฟล์ : 833 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560
ขนาดไฟล์ : 125 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2559
ขนาดไฟล์ : 154 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2558
ขนาดไฟล์ : 142 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2557
ขนาดไฟล์ : 108 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2556
ขนาดไฟล์ : 63 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2555
ขนาดไฟล์ : 289 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2554
ขนาดไฟล์ : 94 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2553
ขนาดไฟล์ : 92 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2552
ขนาดไฟล์ : 99 KB.
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 2551
ขนาดไฟล์ : 6.58 MB.
ดาวน์โหลด
©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.