ข้อมูลทางการเงิน
EN TH

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560
ขนาดไฟล์: 52.59 MB

รายงานประจำปี 2559
ขนาดไฟล์: 13.16 MB

รายงานประจำปี 2558
ขนาดไฟล์: 7.39 MB

รายงานประจำปี 2557
ขนาดไฟล์: 11.55 MB

รายงานประจำปี 2556
ขนาดไฟล์: 9.63 MB

รายงานประจำปี 2555
ขนาดไฟล์: 16.86 MB

รายงานประจำปี 2554
ขนาดไฟล์: 8.60 MB

รายงานประจำปี 2553
ขนาดไฟล์: 8.16 MB

รายงานประจำปี 2552
ขนาดไฟล์: 48.66 MB

รายงานประจำปี 2551
ขนาดไฟล์: 65.70 MB

©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.